İMPLANTOLOJİ

  1. Anasayfa
  2. Tedavilerimiz
  3. İMPLANTOLOJİ

İmplant uygulamaları ve teşhisleri ile ilgili tedavi yöntemi

İMPLANTOLOJİ

Tedavi Hakkında

İmplant, çeşitli nedenlerle kaybedilen dişlerin yerine onların fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökleridir.

Yüz estetiğinin bir parçası olan dişlerin kaybı psikolojik ve sosyal problemlerin yanı sıra besleme, sindirim sorunları ve konuşma bozukluklarına da yol açmaktır. Diş eksiklikleri doğal dişlere bağlın köprü protezleri veya çıkarılıp takılan hareketli protezler gibi klasik yöntemlerle tamamlandığı gibi implant destekli protezlerle de yapılabilir.

İmplatların yapıldığı durumlar

Tek veya daha fazla diş eksiklikleri:

Tek diş eksikliklerinin implant ile tedavi edilmesi, köprü ile restore edilmesine göre daha koruyucu bir tedavi şeklidir. Köprü protezi yapılabilmesi için sağlıklı dişlerin küçültülerek üzerlerinin kaplanması gerekecektir ve bu köprünün belirli aralarla değiştirilmesi ekonomik olarak da bir yük getirecektir.Bunun yerin eksik diş veya dişlerin boşluğuna yerleştirilecek implantlar sayesinde, yandaki dişlerde herhangi bir işleme gerek kalmadan tedavi uygulanabilir.

Tam Dişsizler:

Ağızda hiç diş kalmadığı durumlarda bulantı refleksi ve protezin tutuculuğunun yeterli olmaması nedeniyle hareketli protez kullanılamıyorsa, implant destekli protezler kullanılabilir.

Muayne ve planlama:

İmplant multidisipliner bir yaklaşımla yapılır. İmplantı cene kemiği içine yerleştirecek cerrahi uzmanı ile implant üstü protezi yapacak protez uzmanı birlikte çalışırlar.

İmplant ileri derecede kontrol edilemeyen diyabet gibi bazı sistemik hastalıkları olan kişiler dışında herkese uygulanabilir. İmplantlar titanyumdan yapıldıkları ve doğal diş kökünü taklit ettikleri için doku uyumludurlar veya herhangi bir alerjik ve toksit rahatsızlığa neden olamazlar.

Muayene aşamasında detaylı bir ağız içi muayene ile diş etleri, alt ve üst cenenin ve dişlerin birbirleriyle olan ilişkileri gibi durumlar incelenir. Klasik radyografilerin yanı sıra komplike vakalarda üç boyutlu tomografi alınarak özel bir cihazda cenenin aynı ölçüde modeli elde edilerek implantların yerleştirileceği bölgeler planlanabilir. Planlama ve bu planlamanın sonrasında yapılacak tedaviler hastalarla detaylı konuşulur.

İmplantların yerleştirilmesi:

İmplantlar diğer diğer diş tedavileri gibi lokal anestezi ile uygulanır. Fakat çene kemiğinin yeterli olmadığı ve greft dediğimiz doku ilavesinin gerekli olduğu bazı vakalarda, uzun operasyonlarda veya aşırı stresli hastalarda genel anestezi sedasyon altında operasyon yapılır.

Protezlerin yapılması:

Ameliyattan sonra ossrointegrasyon denilen implantın kemik yüzeyine bağlanması için bir süre beklenir. Bu süre kemiğin yapısına göre değişir. Bu süre tamamlandıktan sonra üst yapı yapılır.